Hướng dẫn sử dụng

Wocol Power Leader 3000/6000/9000mAh

Áp dụng với Model: TS-D050 3000/6000/9000mAh

Cảm ơn bạn đã quan tâm, sử dụng sản phẩm Nguồn di động Power Leader, xin vui lòng đọc hướng dẫn cẩn thận đảm bảo an toàn và sử dụng một cách dễ dàng.

Sản phẩm này sạc cho các sản phẩm kỹ thuật số với điện ra DC 5V